Symtomet / indikationen Homeopati: FÖRSTOPPNING Extrem känslighet för buller, beröring och tryck är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".