Söndag den 25 juli 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Med en inre reservation och stolt avskildhet!

Medvetenhet om de egna bristerna och begränsningarna. Fysiskt och psykiskt mera avspänd, kan tillåta sig att vara emotionell, exempelvis genom att gråta och vara svag.

Läs mer och beställ här!

     
Möjlighet till positiv förändring med Gorse!

Man förmår ändra inställning till sin hopplösa situation och accepterar det nödvändiga arbetet med att fortsätta söka efter den helande vägen. Och erkänner för sig själv att känslor av hopplöshet bara är ett hinder för att bli friskare och att man aldrig ska säga "aldrig" och fortsätter därför med att hoppas.

Här kan du läsa mer och beställa!Möjlighet till positiv förändring med Impatiens!

En inre självständighet med mildhet, behagfullhet, empati och förståelse för andra. Man kan på ett finkänsligt sätt ställa sin kunskap och begåvning till förfogande för andra i stora och små sammanhang.

Här kan du läsa mer och beställa!

     
Möjlighet till positiv förändring med Crab Apple!

Potential för en storsinthet som inte låter sig bringas ur fattningen av småsaker. Ser saker och ting i sitt rätta perspektiv och utvecklar medvetenhet för stora sammanhang och helheter. Kan förnimma olösta konflikter i luften och förmår att omvandla dem till positiv energi.

Här kan du läsa mer och beställa!Möjlighet till positiv förändring med Gentian!

Känner en stark visshet om att svårigheter är möjliga att bemästra och en orubblig tillförsikt till detta trots svåra omständigheter. Har en förmåga att se ljuset i mörkret och förmedla denna goda känsla vidare till andra.

Här kan du läsa mer och beställa!

     
Arnica montana vid led- och muskelbesvär!

ARNICA MONTANA (Slåttergubbe, hästfibbla) i homeopatisk beredning är ett utmärkt akutmedel som används för att lindra fysisk och psykisk chock och skada, som tex vid sorg, olycka, operation, tandläkarbehandling eller förlossning.

Läs mer här!Möjlighet till positiv förändring med Heather!

Potential till att vara en vuxen person med stark förmåga till empati. Att vara en god lyssnare och visa intresse för sin samtals partner. Kan helt och fullt gå in för en uppgift eller sätta sig in i en annan människas öde och utstrålar styrka och tillförsikt.Här kan du läsa mer och beställa!

     
Möjlighet till positiv förändring med Holly!

Inser det viktiga i att stimulera sitt eget inre ljus och bejaka kärlekens energi i allt man möter. Och förstår det viktiga i att denna energi måste få verka mer i världen och att det börjar med denne själv.

Här kan du läsa mer och beställa!Möjlighet till positiv förändring med Honeysuckle!

Potential till ett levande förhållande till det förgångna, fastän man lever helt i nuet. Man tar lärdom av det man upplevt men klamrar sig inte fast vid det. Utan man kan föra med sig vackra minnen ur det förflutna och berika dagens värld med dem.

Här kan du läsa mer och beställa!

     
Möjlighet till positiv förändring med Mimulus!

Potential till att erkänna att man är en fin och känslig medmänniska. Att man kan vidga sina gränser och behöver inte längre vara fången i sina rädslor, utan vågar välkomna världen med öppen famn.


Här kan du läsa mer och beställa!Möjlighet till positiv förändring med Larch!

Lämnar nu alla begränsande uppfattningar bakom sig och skapar dominerande tankemönster som "Jag kan det - Jag vill det - Jag gör det" och utvecklar sin personlighet allt mer till mycket god självkänsla och självförtroende.

Här kan du läsa mer och beställa!

     
Möjlighet till positiv förändring med Aspen!

Potentiell förmåga att tränga in i känsligare medvetande skikt och därigenom få förståelse för religiösa och esoteriska tankegångar. Möjlighet att nå de högre andliga plan och mod att utforska dem utan rädsla.

Här kan du läsa mer och beställa!Möjlighet till positiv förändring med Clematis!

Den positiva Clematis energin finner vi hos personer som har kontroll över sin flödande fantasi och kan ge den en konkret inriktning. På så sätt kan de berika sin omvärld med känsla och skönhet i tanke och handling som konstnärer, terapeuter eller praktiska idealister.

Här kan du läsa mer och beställa!

     
Möjlighet till positiv förändring med Olive!

Vederbörande kan utveckla en stark livskraft och vitalitet. Öser energi ur till synes outsinliga källor. Har tillit till sin inre röst och lyckas därför klara av perioder med mycket starka påfrestningar, utan att bli kraftlös eller på dåligt humör.

Här kan du läsa mer och beställa!Möjlighet till positiv förändring med Centaury!

Tar hänsyn till sig själv och ställer alltid frågan till sig själv om vad man vill, innan några beslut fattas. Lär sig att se de egentliga motiven bakom andras begäran om hjälp och inte bara ställer upp i alla lägen.

Välkommen att läsa mer och beställa här!

     
Möjlighet till positiv förändring med Cherry Plum!

En förmåga att djupt ur det omedvetna ösa kunskap och insikter som går att omsätta i det dagliga livet. Tillgång till en stark inre kraft reserv och förmåga att stå ut med den mest påfrestande fysiska och psykiska belastning utan att ta någon skada.

Välkommen att läsa mer och beställa här!