Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Vill inse att det bara är i sitt inre man finner sin livsuppgift är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".