Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Löper risk att försumma sin egen livsuppgift är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".