Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Vill kunna integrera svårigheter i livet och se problemen i sina rätta proportioner är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".