Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Bagatelliserar sina egna problem och börjar aldrig självmant tala om dem, man vill inte vidkännas dem ens när andra tar upp dem är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".