Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Man är helt innesluten i känslor av sorg är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".