Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Behöver mycket vila, ligger gärna och dåsar, slumrar till i de mest omöjliga situationer är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".