Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Lär sig inte tillräckligt av sina erfarenheter och bearbetar inte sina upplevelser på djupet är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".