Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Benägenhet att göra om samma misstag om igen är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".