Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN Vill kunna skilja på teori och verklighet och inte låta sig påverkas av dogmer och regler, utan lyssna till sitt eget hjärta är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".