Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN Har lätt för att känna sig tillbakavisad, förbigången och/eller sårad är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".