Symtomet / indikationen Blomsterterapi: RÄDSLOR OCH FRUKTAN Vill känna personligt mod och förståelse (utan rädslor) för andra människor i samma situation som en själv är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".