Torsdag den 17 oktober 2019
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Böcker -> Finn din konstitution!

Finn din konstitution!

Testa dig! Finn din homeopatiska konstitution med vår hjälp!

VILKEN HOMEOPATISK KONSTITUTION ÄR DU?

Inom homeopatin betraktas sjukdoms symtom som ett försök av kroppen att rätta till eller eliminera en obalans i kroppsenergin eller livskraften. En människas homeopatiska konstitution, dvs hennes medfödda och/eller förvärvade fysiska, känslomässiga och intellektuella läggning spelar en viktig roll i valet av medel.

Ett väl överensstämmande konstitutionsmedel har en förebyggande och botande verkan. Någon med exvis en "Pulsatilla" konstitution svarar tex bra på det medlet nästan oavsett vilken sjukdom han eller hon lider av.

Homeopatin hänför människor till olika konstitutioner. Förutom att studera en sjukdoms symtom granskas dina karaktärsdrag, mentala och känslomässiga reaktioner, kost preferenser och hur du reagerar på allmänna faktorer i din omgivning som tex väder och annan påverkan. Resultatet av de svar du lämnar om detta blir avgörande för vilket medel som stämmer bäst med just din konstitution.

Rent generellt grundar sig bedömningen på följande;

ALLMÄNNA FAKTORER såsom väder, årstid, temperatur och tid på dygnet som kan förvärra eller förbättra ditt tillstånd.

KOST PREFERENSER - en del människor är tex alltid sugna på sötsaker, medan andra inte tycker om dem, mindre eller inte alls. Vad man tycker om och inte tycker om att äta är ett viktigt inslag i bedömningen av konstitutionen.

PERSONLIGHET OCH TEMPERAMENT - en del människor är optimistiska och gladlynta av naturen medan andra är negativa och lättretliga i olika grad. Homeopatin kategoriserar människor efter deras mentala karaktärsdrag.

RÄDSLOR OCH ANDRA NEGATIVA FAKTORER - rädslor av olika slag (medvetna och/eller omedvetna) är viktiga delar att ta med i bedömningen för att finna rätt konstitutions medel. Både konkreta som till exempel rädsla för insekter och ormar, liksom mer abstrakta som till exempel rädsla för döden, misslyckanden och att bli sjuk etc. Alla rädslor är negativ energi som påverkar vår hälsa på olika sätt.

DIN EGEN UPPLEVELSE AV DINA BESVÄR - dina egna upplevelser av dina besvär är också viktiga för den samlade bedömningen för att hitta rätt medel. Här får du med egna ord beskriva dina erfarenheter av dina besvär (särskilt viktigt vid kroniska besvär).

När det gäller akuta, mer självbegränsande åkommor som tex förkylning eller matsmältnings besvär, fungerar ofta homeopatiska medel snabbt och effektivt och valet av medel blir relativt lätt och inte så beroende av vilken konstitution man tillhör. Men vid kroniska besvär som tex arrtrit och andra återkommande och långvariga, degenererande tillstånd, blir det däremot mer komplicerat att finna fram till rätt medel och behandlingen mer beroende av vilken konstitution man tillhör.

Homeopatin studerar hela människan för att upptäcka den obalans som har gett upphov till besvären. Detta är speciellt viktigt vid kroniska sjukdomar, där konstitutions baserad ordinering bidrar till att finna besvärens underliggande orsaks faktorer.

Ett rätt valt homeopatiskt medel som grundar sig på personens konstitution bidrar till att det fungerar effektivt och på en mycket djupare nivå i kroppens energisystem.


Beställ frågeunderlaget!

Välkommen att beställa en konsultation på distans! Vi skickar dig ett omfattande frågeunderlag som du fyller i och returnerar till oss för bedömning av en homeopat. Frågeunderlaget sänds till din epost i pdf-format som du skriver ut och antingen skickar till vår angivna fysiska adress eller skannar in och skickar tillbaka till vår epost.

Självklart har vi tystnadsplikt och hanterar dina uppgifter med största diskretion!


Pris: 600:- inkl. moms