Söndag den 15 december 2019
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> ROCK WATER Organic Oil 10 ml roll-on

ROCK WATER Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och indikationer för Rock Water

VID STRÄNGA, FASTLÅSTA ÅSIKTER OCH VÄRDERINGAR, FÖRTRÄNGDA BEHOV OCH NÄR MAN ÄR FÖR HÅRD MOT SIG SJÄLV!

Denna blomessens hänförs till egenskaper som anpassnings förmåga och inre frihet, men i negativt tillstånd är man fixerad vid teoretiska tankebyggen och fångad i verklighets främmande föreställningar.

Man har själv ställt upp höga, orubbliga andliga ideal, moraliska riktlinjer och perfektionistiska föreställningar om människors hälsa och välbefinnande. Sedan står man där inför monumentala, övermänskliga förpliktelser och vet inte hur man ständigt skall orka nå upp till en så hög moralisk nivå i det dagliga livet (man kan fråga sig om det ens är möjligt).

I dess negativa tillstånd avstår hon/han från mycket som skulle göra dennes liv angenämare och gemytligare, bara för att det inte stämmer överens med dennes stränga, asketiska livsuppfattning. Som nykterist är hon/han den enda på födelsedagsfesten som inte höjer champagne glaset till jubilarens ära, utan med ett anspråkslöst leende ber denne om mineralvatten. Hon/han vill så gärna vara i andlig och kroppslig topptrim och är inte sen att pröva på allt som kan hjälpa denne i det här uppbyggnads arbetet.

Ett klassiskt fall är hurtbullen som dyker upp vid badbassängen klockan sju på morgonen efter en timmes joggingtur i skogen. Med järnvilja presterar denne sina femtio varv i bassängen och går sedan hem och äter sin egenhändigt blandade hälsomüsli med andäktig min. I extrema fall vill Rock Water personligheten gärna stå som förebild för andra och få dem att omedvetet påverkas av dennes tankar och idéer och slutligen självmant glida in på den rätta vägen.

Många Rock Water personligheter vill gärna göra anspråk på att bli "helgon" redan här på jorden. De pressar in sig i en tvångströja av järnhårda dogmer och principer - inte minst av det konkreta slaget som går att pricka av på en lista. De underkastar sig timslånga yogaövningar, lever strängt makrobiotiskt och genomför sina bestämda böneritualer oberoende av situationen i övrigt.

Dessa terorier bygger ofta på ideal och traditioner som på sin tid i sitt sammanhang haft sina givna funktioner. Inte alltid sitter de här tillämpningarna så väl i samma form i dagens samhälle och verklighet. Detta kan Rock Water personligheten ha svårt med att smälta och hon/han får vådliga samvetskval om denne av världsliga skäl förhindras att fullfölja sitt dagliga träningsprogram enligt dennes normer. Det tragiska är att denne skadar sin egen utveckling mycket mer med denna självförnekelse och asketism, än hon/han gagnar den med all andning, bön och meditation sammantaget.

I ett negativt Rock Water tillstånd skapar hon/han starka perfektions strävanden, viger sitt liv åt stränga teoretiska läror och får ofta mycket överdrivna idealbilder. Denne avstår från mycket av livets god för att det inte överensstämmer med vissa livsprinciper och låter därför livets glädjeämnen passera outnyttjade.

Denne tvingar sig att bli i topptrim (och förbli det) där självdisciplinen sätts i högsätet och ställer upp stränga (nästintill knäckande) levnadsregler. Och vill inte erkänna sitt överdrivna dagliga prestationstvång (som går långt utöver det som känns naturligt).

Feltolkar ofta begreppet andlighet genom att man fixerar sig vid någon gripbar del, till exempel en diet eller meditationsteknik och gör en "helig ko" av den. Vill tvinga fram en utveckling men håller envist fast vid många av sina förträngningar som drabbar viktiga kroppsliga och emotionella behov.


Möjlighet till positiv förändring med Rock Water

En öppen idealist som kan göra avsteg från sina principer och övertygelser vid konfrontation med ny kunskap eller djupare sanning. Låter sig inte påverkas eftersom man vet att man kommer få de rätta impulserna när tiden är mogen. kan omsätta höga idela i praktiken och med sin livsglädje och sinnesfrid blir man en naturlig förebild för andra. Kan släppa loss och unna sig mer av livets goda och låter alla livsområden komma till sin rätt.

ÖVRIGT

Det här är självfallet ingen växt utan preparerat vatten ur naturkällor som ortsbefolkningen ofta känt till som helande och livgivande.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms