Torsdag den 23 januari 2020
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> WALNUT Organic Oil 10 ml roll-on

WALNUT Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Walnut

EN PIONJÄR SOM FÖRBLIR SIG SJÄLV TROGEN OCH FORTSÄTTER MOT SITT MÅL OBERÖRD AV ANDRAS ÅSIKTER OCH OAVSETT BESVÄRLIGHETER!

Walnut hänför sig till själs egenskaper som ger möjlighet att börja om på nytt, till obundenhet och frihet. I negativt tillstånd har man svårt att ta det slutgiltiga steget eftersom man - medvetet eller omedvetet - är knuten till det förgångna genom tidigare avgöranden och utfästelser.

I ett negativt tillstånd sitter man bildligt talat i en båt som skall föra en över floden. Man kan redan tydligt se den andra stranden, men fortfarande sitter båten fast i en sista svårlossad förtöjning, som verkar hållas kvar av en magisk kraft. Det kan vara en obehaglig händelse tidigare i livet, en obearbetad relation eller kanske något man helt enkelt inte vet om. Nu sitter man där och väntar på kaptenens kommando att lägga ut.

Dr Edward Bach skriver så här om Walnut; "Det är för alla som har bestämt sig för att ta ett steg framåt i livet, att bryta med förlegade konventioner, att lämna gränser och begränsningar bakom sig och börja om - helt från början!" Dessa avsked från gamla bindningar, tankar och känslor är alltid smärtsamma och tar sig ofta även fysiska uttryck.

Man har en klar inriktning i livet och vet vanligtvis mycket väl vad man vill, men har tillfälliga svårigheter med att vara trogen sig själv. I normala fall reagerar man mycket självständigt men för tillfället överväldigas man av känslor med osäkerhet, ofta på grund av familjehänsyn, samhällskonventioner, sentimentala minnen eller skeptikers varningar. Man har redan fattat ett av de stora besluten i livet och måste nu ta steget fullt ut och omsätta det i praktiken. Man vill så gärna slutgiltigt lämna alla begränsningar och all påverkan bakom sig, men lyckas inte helt.

När det riktigt kommer till kritan är det fortfarande svårt att värja sig mot inflytande från någon fascinerande personlighet, någon förebild, en partner, en lärare eller dylikt.

Man är på grund av en oväntad yttre händelse tvungen att på nytt ta ställning till hela sitt liv. Avgörande förändringar som livet för med sig som tex byte av yrke, skilsmässa, pensionering, flyttning till annan ort. Omvälvande biologiska övergångs stadier som klimakteriet, graviditeter, pubeteten, sjukdom i livets slutskede etc.Möjlighet till positiv förändring med Walnut

En pionjär som förblir sig själv trogen. Fortsätter mot sitt mål oavsett alla besvärligheter, oberörd av andras åsikter. Öppen och fri inför det som väntar. Erkänner lagbundenheten bakom förändringar. Gör sig immun mot yttre påtryckningar, men är öppen för impulser inifrån. Slutgiltigt fri från skuggorna ur det förflutna. Följer sin inre röst och lämnar alla hindrande begränsningar bakom sig. Håller ut och låter destruktivt inflytande bara gå förbi.

ÖVRIGT

Valnöt är en art inom familjen valnötsväxter. Arten förekommer naturligt på Balkan och österut till Turkiet och Libanon. Valnöt odlas ibland i sydligaste Sverige och så långt i norr som upp till mellersta Sverige.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.


Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms