Onsdag den 29 januari 2020
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> OAK Organic Oil 10 ml roll-on

OAK Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Oak (quercus robur)

DENNA BLOMESSENS FÖRBINDS MED KRAFT OCH UTHÅLLIGHET. I NEGATIVT TILLSTÅND ÖVERDRIVS DE HÄR EGENSKAPERNA IN ABSURDUM!

Den utmattade kämpen som tappert och oförtröttligt fortsätter kampen och aldrig ger upp!

Istället för att bildligt talat låta sig fattas vid handen och ledas genom svåra och lätta skeden i livet, hakar sig personligheten fast vid sina självvalda höga prestations krav. Livet är en ständig kamp och Oak personligheten är väl rustad för den; medfödd genuin uthållighet, nästan omänskligt tålamod, enorm viljestyrka, mod, pliktmedvetenhet, orubbligt hopp och höga ideal.

Oak personligheten har glömt att det inte bara är prestationer, triumfer och framgångar, som gör livet värt att leva och att det är de subtilare, mer lekfulla och känsliga stunderna, som ger ny kraft i kampen. Unnar hon/han sig inte dessa skapande pauser, förtvinar dennes inre och blir allt kargare och fattigare. Hon/han kan visserligen fortsätta att arbeta, men inte med själ och hjärta. Uthålligheten blir ett självändamål och personligheten en prestations robot, som automatiskt snurrar vidare tills den naturliga utnötnings gränsen kommer emot. Då kan hon/han drabbas av en plötslig sjukdoms attack, nervsammanbrott eller mental kollaps. Om hon/han är mycket viljestark kan denne också bli stel och orörlig i kroppen.

Människor med Oak karaktär försöker aldrig komma lätt undan, om det så gäller att hålla ett helt folk eller en enskild familj flytande. De röner kanske inte den uppskattning de så väl vore värda, men lite har de sig själva att skylla, eftersom de aldrig för en enda minut går med på att visa sin svaghet. Oftast är de helt obefogat rädda att förlora sin självständighet och biter hellre av sig tungan än ber om hjälp.

Oak personligheten har ett mycket ädelt och aristokratiskt sätt att tänka. Hon/han vill på eget initiativ hjälpa andra människor och sällan blir denne så olycklig, som när hon/han på grund av sjukdom eller dylikt, inte förmår göra det som denne lovat någon medmänniska. Att inte kunna infria omvärldens förväntningar är det värsta denne vet, det kan nästan knäcka henne/honom. Det gör henne/honom så gott att se hur hon/han kan glädja andra, det är som om den glädjen strålade tillbaka på denne själv och gottgjorde dennes uppoffringar.

Man kan fråga sig varför någon människa känner sig tvungen att prestera så omåttligt mycket och hur det kommer sig att hon/han aldrig tappar sugen, hur motigt det än är? Esoteriskt sett handlar det om att hon/han besitter en inre visshet om sin själs storhet och odödlighet och ser det som sin plikt att förvalta detta pund väl. Livet just nu upplevs ofta som om hon/han tillfälligt "råkat i onåd", men dennes övertygelse om en odödlig själ ger denne kraft och mod att hålla ut på denna dalbotten. De yttre motgångarna på resan genom jordelivet är till för att bryta upp låsta attityder och livsmönster, som stagnerat under tidigare liv, så att själen åter blir formbar och kan växa och vidgas.

Om personligheten medvetet eller omedvetet godtar det här och istället för att envist fortsätta att kämpa för kampens skull, flexibelt följer sina impulser från det högre jaget, blir livet både lättare och behagligare.Möjlighet till positiv förändring med Oak

Potential till energin av att vara uthållig, tillförlitlig, stark, bestämd och förnuftig. Bli uppseende väckande stresstålig och övervinner vidrigheter och motgångar i livet med mod och uthållighet. Biter inte alltid ihop tänderna och fortsätter, utan gör emellanåt precis som det faller henne/honom in (kastar loss och lever loppan) - och unnar sig att vara lat. Inser att ur glädjen föds kraften! Anammar principen att jag klarar det för att jag får vägledning och ur mina dolda källor flödar energin till.

ÖVRIGT

Ek, är ett kraftigt lövträd som kan bli åtminstone tusen år gammalt. I Sverige förekommer också bergek. Eken tillhör familjen bokväxter. Flera arter inom eksläktet odlas som park- och trädgårdsväxter – bland annat rödek.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.


Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms