Symtomet / indikationen Homeopati: FÖRSTOPPNING Förstoppning orsakad av för mycket stillasittande är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".