Symtomet / indikationen Homeopati: FÖRSTOPPNING När förstoppningen åtföljs av dålig matsmältning är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".