Symtomet / indikationen Homeopati: INFLUENSA (orsakad av virus) Möjlig utlösande orsak: Oro för förestående händelse som tex att tala inför många människor är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".