Symtomet / indikationen Homeopati: HÖSNUVA (pollenallergi) Sveda i halsen och rethosta är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".