Symtomet / indikationen Homeopati: ARTROS (ledförslitning) Mår bättre av kalla omslag och ett fast tryck mot den angripna kroppsdelen är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".