Symtomet / indikationen Homeopati: ARTROS (ledförslitning) Känsla av att befinna sig i ett chocktillstånd är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".