Symtomet / indikationen Homeopati: ARTROS (ledförslitning) Smärta och ömhet vid beröring är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".