Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Vill vara immun mot yttre påtryckningar, men öppen för impulser inifrån är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".