Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Avgörande förändringar som livet för med sig; byte av yrke, skilsmässa, pensionering, flytt till annan ort etc är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".