Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Man är på grund av oväntade yttre händelser tvungen att på nytt ta ställning till hela sitt liv är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".