Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET När det riktigt kommer till kritan är det fortfarande svårt att värja sig mot inflytande från någon fascinerande personlighet, en förebild, en partner, en lärare eller dylikt är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".