Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Känner vankelmod under den avgörande inledningsfasen till en ny epok i livet är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".