Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Vill uppfatta de övergripande, universella sammanhangen och inse sin plats i dem är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".