Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Vill se sammanhangen allt klarare och skyddar sin personlighet och försvarar sina rättigheter är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".