Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Vill alltid kunna ställa sig själv frågan vad man egentligen vill, innan man fattar ett beslut är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".