Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Blir lätt utnyttjad i sin godmodighet är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".