Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Blir lätt underkastad någon annan mer egoistisk persons vilja och åsikt är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".