Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Vill ta av sina rosafärgade glasögon och se helt objektivt på situationen är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".