Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Är mycket sällskaplig, vill glömma sin inre nöd i glada vänners lag är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".