Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Eftersom man vill leva ett gott liv i lugn och ro, föranleder gräl och konflikter ett dilemma är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".