Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET Man förtränger onda tankar och inre oro bakom en glättig och sorglös fasad är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".