Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Tror sig vara ärftligt belastad och lider av en underliggande hopplös beklämning är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".