Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Fogar sig i sitt öde, det må sedan vara ett olyckligt äktenskap, ett otillfredställande yrke, en kronisk sjukdom etc är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".