Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Känner inget engagemang, utan bara apati, resignation och en inre kapitulation är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".