Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Ibland kan minnen från barndomen paradoxalt nog förefalla mycket diffusa är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".