Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Man lever helt i sina minnen är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".