Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Har nästan inga aggressioner eller rädslor eftersom nuet inte känns viktigt är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".