Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Reflekterar inte ens över möjligheten att lära sig av andras erfarenheter är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".