Symtomet / indikationen Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET Vid utbrändhet, utmattning och slöseri med sin energi är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".