Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN Vill inte köra över andra utan är nu mer inriktad på samarbete och samförstånd är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".