Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN Vill vara en öppen idealist som kan göra avsteg från sina principer och övertygelser vid konfrontation med ny kunskap eller djupare sanning är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".