Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN Vakar som spindeln i nätet över familjens och vänkretsens behov och önskningar är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".