Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN Kan irritera sig på folks gester, sätt att tala och dylikt (och irritationen står inte i rimlig proportion till anledningen) är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".